Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
 
Dış İlişkiler | Diploma Eki | Bilgi Paketi

 
  Hakkımızda Öğretim Elemanı Öğrenciler Belge ve Formlar İletişim  
 
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
20.03.2018- 20.03.2019 
Başlangıç ve Bitiş Saati
00:00 - 00:00 
Yer / Adres : 
 
Web Adresi : 
 
E-posta Adresi : 
 
İlgili Kişi : 
 

 >  Site Haritası        
2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Değerlendirme ve Yerleştirme Sonuçları

2018-2019 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME VE

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

 

ÖNEMLİ: Gelen/giden öğrenci seçimlerinde Mevlana Notuna göre adaylar ülkelerine göre sıralanarak en

yüksek puanı alan adayların YÖK’e bildirilmesi uygun bulunmuştur. Yükseköğretim Kurulundan gelecek

nihai sonuç web sayfamızda ilan edilecektir.

2018-2019 Akademik Yılı Giden/Gelen Öğrenci ve Öğretim Üyesi değerlendirme ve yerleşme listesi için

tıklayınız.


Mevlana Değişim Programı Değerlendirme Komisyonu, 2018-2019 Akademik Yılı Mevlana Değişim

Programı başvuru duyurusu kapsamında alınan başvuruları incelemiş ve giden/gelen öğrenci ve gelen öğretim

üyesi seçimlerini 24.01.2018 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararında belirlenen ilkeler çerçevesinde

gerçekleştirmiştir.

Giden öğrenci seçimlerinde Değerlendirme Komisyonunca hazırlanan 05.02.2018 tarihli Tutanak ile

belirlenen 55 Dil Puanı limiti uygulanmış ve 55 puan ve üzeri puan alan adayların Mevlana Notu

hesaplanmıştır. Mevlana Notu hesaplanan ve notlarına göre sıralanan adayların yurt dışı üniversitelere

yerleştirilmesinde YÖK Yürütme Kurulu Kararında yer alan “2015-2016 eğitim-öğretim yılında gelen/giden

öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmelerinde Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,

Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan için toplam en fazla %20 kontenjan tahsis edilmesi

uygulamasının 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam etmesine; söz konusu ülkeler dâhil olmak üzere

her ülke için değişim oranının toplamda en fazla %10 olmasına karar verildi” %20’lik ve %10’luk kota

uygulanmıştır. Bu çerçevede adaylardan iki üniversite tercihi alınmış ve puanına göre yerleşemeyen adaylar

“yedek” olarak belirlenmiştir.

Bahsi geçen kota uygulaması, gelen öğrenci ve öğretim üyesi seçimlerinde de gerçekleştirilmiştir. Bu

çerçevede öğrenci seçimlerinde Mevlana Notuna göre adaylar ülkelerine göre sıralanarak en yüksek puanı

alan adayları YÖK’e bildirilmesi uygun bulunmuştur. Azerbaycan’dan gelen altı öğretim üyesi başvurusunun

değerlendirilmesinde ilgili Fakülte Mevlana Koordinatörünün görüşü alınmıştır. Tunus’tan sadece bir öğretim

üyesi başvurusu olduğundan %10’luk ülke kotası çerçevesinde başvuru uygun bulunmuştur.

 Çukurova Üniversitesi Mevlana Değişim Programı
 Ziyaretçi sayısı: 1461