Giden Öğrenci

 BAŞVURU ŞARTLARI

  •  Öğrencinin, Türkiye’de örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
  • Önlisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması,
  • Tercih edilen Üniversite ve Bölüm ile Mevlana Değişim Programı Protokolünün bulunması.
  • Ön lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için ve Tıp Fakültesi 6.sınıf (intörn) öğrencileri bu programdan faydalanamazlar.
  • Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
  • 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrencilerin, kabul edildikleri ülkelerin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.
  • Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.
  • Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burssuz olarak faydalanabilir.
  • Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.

DEĞERLENDİRME VE BURSLAR

Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının %50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının %50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin Mevlana Notu hesaplanır ve sıralama yapılarak Mevlana Değişim Programı Seçim Komisyonunca seçim gerçekleştirilir. YÖK tarafından yapılacak olan nihai değerlendirme sonucunda programdan yararlanacak öğrenciler belirlenecektir.

Burslar:

Burslar her yıl YÖK Yürütme Kurulu kararıyla belirlenir ve 4 ay süreyle aylıklar halinde ödenir.