Proje-Tabanlı Uluslararası Değişim Programı

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Nedir?

Yükseköğretim Kurulu koordinatörlüğünde yürütülen Hareketlilik Projesidir. Diğer bir ifadeyle Projeler için yalnızca öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliklerine maddi destek sağlanmakta; sarf malzemesi, teçhizat, vb. kalemlerde finansman verilmemektedir. Proje kapsamında giden öğretim üyesi hareketliliği mümkündür. Proje Başvuruları, yalnızca Üniversitemizin protokol imzaladığı yurtdışı yükseköğretim kurumlarıyla belirli alanlarda gerçekleştirilebilir.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı alanları için tıklayınız.

 

 

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilmesi planlanan proje başvurularının, proje yürütücülerinin kendi şifreleriyle https://www.yoksis.yok.gov.tr internet adresi üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan Proje Önerisi Başvuru Form çıktıları, Dış İlişkiler Birimi Mevlana Koordinatörlüğünce alınır. Çıktısı alınan Proje Önerisi Başvuru Formları, Koordinatörlüğümüzce Rektör imzalı üst yazı ekinde YÖK Başkanlığına gönderilir.

 • Proje hazırlanırken aşağıda yer alan hususların dikkate alınması gerekmektedir:
 • Proje ekibinde en az bir öğrenci değişimi olmalıdır.
 • Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilir.
 • Proje yürütücüsü olarak sisteme öğretim üyeleri giriş yapabilir.

YÖK Başkanlığına iletilen Proje Başvuruları, alanında uzman öğretim üyeleri tarafında aşağıdaki hususlara dayandırılarak değerlendirilmektedir:

 • Projenin çağrıya uygunluğu
 • Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi
 • Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki
 • Projenin gerçekleştirilme yöntemi
 • Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları
 • Projenin ortak yayına dönüştürülebilirlik durumu
 • Proje çerçevesinde bilgi ve deneyimin arttırımına katkı durumu

Öğrenci ve öğretim elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin detaylı bilgiler, her yıl YÖK Yürütme Kurulu kararıyla belirlenerek açılacak çağrıda ilan edilir.