Duyurular

...

2020-2021 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Mevlana 2020-2021 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Çağrısı Açılmıştır. 

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilmesi planlanan proje başvurularının, 17 Nisan 2020 tarihine kadar, Proje Önerisi Başvuru Formuna uygun bir şekilde, proje yürütücülerinin kendi şifreleriyle https://www.yoksis.yok.gov.tr internet adresi üzerinden girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan Proje Önerisi Başvuru Form çıktıları, Dış İlişkiler Birimi Mevlana Koordinatörlüğünce alınacaktır. Ancak YÖKSİS girişlerinin en geç 17 Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Çıktısı alınan Proje Önerisi Başvuru Formları, Koordinatörlüğümüzce Rektör imzalı üst yazı ekinde YÖK Başkanlığına gönderilecektir.

ÖNEMLİ: Koordinatörlüğümüzce üst yazı ekinde iletilmeyen proje başvuruları, YÖK tarafından kabul edilmeyecektir.

Proje Başvurularınız, yalnızca Üniversitemizin protokol imzaladığı yurtdışı yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilebilir. Protokolümüz bulunan yurtdışı yükseköğretim kurumları listesi için tıklayınız.

ÖNEMLİ: Proje ortaklığı düşünülen yurtdışı yükseköğretim kurumu ile Üniversitemiz arasında imzalı Mevlana Protokolü bulunmaması halinde lütfen Koordinatörlüğümüzle protokol imzalanması için irtibata geçiniz.

     - Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı alanları için tıklayınız.

     - Proje hazırlanırken aşağıda yer alan hususların dikkate alınması gerekmektedir:

-                - Proje ekibinde en az bir öğrenci değişimi olmalıdır.

-                - Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilir.

-                - Proje yürütücüsü olarak sisteme öğretim üyeleri giriş yapabilir.

YÖK Başkanlığına iletilen Proje Başvuruları, alanında uzman öğretim üyeleri tarafında aşağıdaki hususlara dayandırılarak değerlendirilmektedir:

-                - Projenin çağrıya uygunluğu

-                - Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi

-                - Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki

-                 -Projenin gerçekleştirilme yöntemi

-                - Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları

-                - Projenin ortak yayına dönüştürülebilirlik durumu

-                - Proje çerçevesinde bilgi ve deneyimin arttırımına katkı durumu

 

Öğrenci ve öğretim elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin detaylı bilgileri içeren 2020-2021 Akademik Yılı Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri YÖK duyurusu için tıklayınız.